La tranquilidad de estar bien asesorado
 

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s'exposen a continuació les dades identificatives de l'empresa.

Denominació social:

ADROHER ASSESSORS I ECONOMISTES

Número d'identificació fiscal:

B55081681

Domicili social:

Av. Jaume I, 64, 3r

17001 Girona

Correu electrònic: adroher.economistes@gmail.com

telèfon: 647747761

Fax: 972219876

Dades d'inscripció en el registre mercantil:

ADROHER ASSESSORS I ECONOMISTES, societat LIMITADA UNIPERSONAL, constituïda a GIRONA, l'any 2010, per Escriptura Pública nombre 1765, davant el/la notari/a BELEN MAYORAL DEL BARRI, de l'Il·lustre Col·legi de NOTARIS DE CATALUNYA.

Inscrita en el Registre Mercantil de GIRONA, al VOLUM 2790, foli 189, secció 8 i full 189, inscripció 1ª.

Preus i condicions:

ELS PREUS ES DETERMINEN personalitzadament. DIVERSES modalitats de pagament.

Aquest lloc web ha estat creat per l'empresa ADROHER ASSESSORS I ECONOMISTES amb caràcter informatiu i per a ús personal dels usuaris través d'aquest Avís legal, es pretén regular l'accés i ús d'aquest lloc web, així com la relació entre el lloc web i els seus usuaris. Accedint a aquest lloc web s'accepten els següents termes i condicions: L'accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.

 
El simple accés a aquest lloc web no suposa establir cap tipus de relació comercial entre ADROHER ASSESSORS I ECONOMISTES i l'usuari.

L'accés i la navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d'ús contingudes en ella.

 
El titular del lloc web pot oferir serveis o productes que podran trobar sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixin, completin i / o modifiquin les presents condicions, i sobre les quals s'informarà l'usuari en cada cas concret.

 

Nuestra Oferta

¿Desea conocer mejor nuestra oferta? En nuestras secciones encontrará información detallada.

ADROHER ASSESSORS i ECONOMISTES

Avda. Jaume I, 64, 3er
17001 Girona

Tel.:  +34 972 106 903

Fax:  +34 972 219 876

E-mails: info@adroherassessors.com

adroher.economistas@gmail.com

También puede llamar al teléfono: 647747761 647747761, o bien, utilizar nuestro formulario de contacto.

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© ADROHER ASSESSORS I ECONOMISTES